Het stapsgewijs opbouwen van een samenwerking

1. Kennismakingsgesprek

 

Als vertrekpunt geldt een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waar alle aspecten besproken worden. De architect zal tijdens dit gesprek zijn werkwijze volledig uitleggen. Centraal is dat er een vertrouwensband tussen beide partijen ontstaat, want een goede vertrouwensrelatie is de beste garantie voor een geslaagd project.

2. De effectieve bouwbespreking

 

In deze fase zal de architect via een diepgaand gesprek de wensen van de bouwheer noteren. De bouwheer heeft een bepaald idee voor ogen en het is de taak van de architect om dat idee concreet vorm te geven. Eens de bouwbespreking achter de rug is, kan worden overgestapt naar het voorontwerp.

 

3. Voorontwerp + definitief ontwerp in 3D

 

Door middel van voorontwerpen in 3D, verkrijgen we een ruimtelijk overzicht van het project. Deze aanpak biedt het belangrijke voordeel dat de klant een veel duidelijker inzicht over het geheel krijgt. In deze fase van het bouwproces is het makkelijk om nog bij te sturen wanneer dat nodig zou zijn.
Zodra het voorontwerp is goedgekeurd, breekt de fase van het definitieve plan aan. Op een goed plan zijn veel maatlijnen aangebracht en alle mogelijke details kunnen er op onderscheiden worden. Dankzij het oog voor details van de architect zal de kans op fouten tot een minimum worden beperkt. Wanneer het definitief plan klaar is, kan het lastenboek opgesteld worden.

 

4. Lastenboek: een waterdicht systeem

 

Om toekomstige fouten en een eventueel daaraan verbonden meerprijs in de mate van het mogelijke te voorkomen, worden de plannen altijd tot in de details beschreven en uitgewerkt in het lastenboek. Zo weet iedere uitvoerder precies wat er verwacht wordt en welke materialen gebruikt moeten worden. Dankzij deze gedetailleerde en systematische aanpak zijn de risico's op een meerprijs tot een absoluut minimum beperkt.

 

5. De belangen van de bouwheer verdedigen tot de oplevering

 

De taken van een architect beperken zich niet tot het tekenen van de bouwplannen, maar omvat de begeleiding doorheen het hele bouwproces volgens de overeengekomen opdracht. Hij regelt ook uw vergunningsaanvraag, onderhandelt met de aannemers, controleert de kwaliteit van het uitvoerde werk en verifieert de rekeningen voor het werk. De opdracht eindigt pas bij de oplevering. Uiteindelijk staat de architect volledig ten dienste van zijn klant van plan tot realisatie.